Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dokumenty do Pobrania

Otwieranie przewodu doktorskiego

Web Content Display Web Content Display

Jagiellonian University and Kraków - promotional video

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Złożenie rozprawy doktorskiej - wymagane dokumenty

 1. przed złożeniem rozprawy doktorskiej  kandydat składa egzaminy doktorskie (z dyscypliny dodatkowej oraz z języka obcego);
   
 2. po zaakceptowaniu rozprawy przez Promotora kandydat składa w Dziekanacie:
 1. pisemną opinię Promotora z oświadczeniem ,że praca została  zaakceptowana;
   
 2. trzy egzemplarze oprawionej rozprawy doktorskiej, zawierające streszczenie w języku angielskim, a w przypadku rozprawy przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim;
   
 3. jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej, dwustronnie drukowany, niezszywany, w białej wiązanej teczce;
   
 4. rozprawę doktorską na CD w formacie PDf przygotowaną zgodnie z Zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku - dwie kopie;
   
 5. dwa załączniki zgodnie z Zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku;
   
 6. oświadczenie, że rozprawa doktorska jest przygotowana samodzielnie;
   
 7. oświadczenie, że rozprawa doktorska złożona na CD jest identyczna z wersją wydrukowaną;
   
 8. wydrukowane streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, opatrzone nazwiskiem autora rozprawy, tematem pracy, datą oraz własnoręcznym podpisem.