Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Admissions

First- and long-cycle programmes

Web Content Display Web Content Display

Podpięcie przedmiotów

Co to jest podpięcie

Podpięcie przedmiotu jest to wskazanie na jakim kierunku studiów i roku student chce rozliczyć dany przedmiot.
Podpięcia są obowiązkowe i należy je wykonać nawet gdy student studiuje tylko na jednym programie studiów.
Dopiero po podpięciu przedmiotów sekretariat będzie mógł prawidłowo rozliczyć elektroniczny indeks studenta.

Podpięcie powinno dotyczyć zarówno programu jak i etapu (roku) studiów.
Wyjątkiem jest zaliczanie przedmiotu awansem lub rejestrowanie się przed rozliczeniem roku.
W takim przypadku można czasowo podpiąć przedmiot jedynie pod program. Po uzyskaniu wpisu na odpowiedni rok należy uzupełnić podpięcie o odpowiedni etap.

Gdzie mogę podpiąć przedmioty

Podpięcia można wykonać w zakładce USOSweb: Dla Studentów -> Moje Studia -> Podpięcia.

Problemy z podpięciami

Aby wykonać podpięcie student musi być zapisany na przedmiot.
Jeśli student zgłosił program do rozliczenia musi skontaktować się z sekretariatem i poprosić o cofnięcie tej operacji. Nie można podpinać przedmiotów pod program zgłoszony do rozliczenia oraz pod zaliczone etapy (lata) studiów.

Instrukcja podpięcia na przedmioty

Wszystkie przedmioty, muszą zostać podpięte

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku wszystkie przedmioty, muszą zostać podpięte.
Z przedmiotów nie podpiętych, na które rejestracja odbyła się poprzez USOSweb, studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).
Podczas rejestracji na przedmiot USOSweb tworzy automatycznie podpięcie do domyślnego programu studiów. Studenci wielu kierunków mogą samodzielnie wybrać domyślny program w zakładce 'Domyślny program'
Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisany na niego przez sekretariat/dziekanat).
Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Po zarejestrowaniu się na przedmioty i podpięciu ich pod odpowiedni program studiów należy wydrukować z USOSweb deklarację przedmiotów i dostarczyć ją do właściwego sekretariatu/dziekanatuobsługującego tok studiów studenta. Wydruk Deklaracji będzie możliwy od 30 października.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.

Strony sekretariatów dydaktycznych, instrukcje i podania