Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Dziekanatu

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademiki 2018/2019

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademiki 2018/2019

W systemie USOSweb jest już aktywny wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 zarówno dla studentów, jak i dla doktorantów.

Wniosek o przyznanie stypendium ministra należy zarejestrować w systemie USOSweb i dostarczyć wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia do Dziekanatu ds. pomocy materialnej w terminie do 21 września 2018.

 Szczegółowe informacje dotyczące  stypendium  ministra znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Stypendialnych  Uniwersytetu Jagiellońskiego.

http://www.studiuje.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_EC2XMityiFDD/139368252/140472492

http://www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/stypendium-ministra

 

Dziekanat ds. pomocy materialnej WZiKS

ul. prof. St. Łojasiewicza 4 pok. 0.218

Mgr. Renata Młynarczyk tel. 012 664-55-89

Mgr. Anna Orchel  tel.  012 664 59-35
Dni przyjęć: poniedziałek-czwartek (godz.10:00-14:00)