Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Dziekanatu

archiwum

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków przeznaczony jest dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy podjęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości


i spełniają jeden z poniższych warunków:

  • byli uczestnikami finałów olimpiady międzynarodowej;
  • byli laureatami eliminacji centralnych olimpiady ogólnopolskiej oraz zajęli najwyższe miejsce spośród wszystkich laureatów tej samej olimpiady przyjętych w danym roku na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, niezależnie od tego, w której edycji olimpiady uczestniczyli.

Komplet dokumentów kandydata powinien zawierać:

  • formularz zgłoszeniowy wg wzoru określonego w załączniku do Regulaminu Funduszu;
  • oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu bądź zaświadczenia wydanego przez komitet główny danej olimpiady;
  • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, wydane przez sekretariat właściwej jednostki.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Kompletne dokumenty należy dostarczać do Biura Doskonalenia Kompetencji w Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków). Termin składania dokumentów upływa 20 października 2018 r.

 

Dodatkowe informacje, regulamin Funduszu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej: http://www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/rozwoj-i-nauka/fundusze#rada-wfs