Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty Badawcze

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 1. Prof. dr hab. Wojciech Czakon – Strategiczna krótkowzroczność a wyniki firmy (NCN Opus, 2018-2022)
 2. Dr Karolina Mania – Komodytyzacja usług prawnych (NCN Miniatura, 2019-2021)
 3. Dr Michał Baran – Transborder Carpooling Against Transport Exclusion (2020-2021, Fundusz Wyszehradzki)

Instytut Kultury / Instytut Studiów Informacyjnych

 1. Dr hab. Rafał Maciąg – Zaawansowane zarządzanie humanistyczne jako pole badań masowych zjawisk technospołecznych (NCN Opus, 2019-2022)

Instytut Psychologii Stosowanej

 1. Dr Kinga Tucholska – Temporalne aspekty aktywności mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności - badania longitudialne (NCN Sonata Bis, 2016-2021)
 2. Dr Szczepan Grzybowski – Korelaty mózgowe odbioru i kodowania przymiotników stanu i przymiotników cechy - przetwarzanie werbalne kategorii afektywnych (NCN Sonata, 2017-2021)
 3. Dr Ewa Beldzik – Konflikt czy efekt czasu reakcji? Wyjaśnienie natury aktywności przyśrodkowej kory czołowej - badanie symultaniczne EEG-fMRI (NCN Sonata, 2017-2021)
 4. Dr hab. Anna Czarna – Moderatory społecznych skutków narcyzmu (NCN Beethoven, 2018-2021)
 5. Prof. dr hab. Tadeusz Marek – Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie (TEAM NET FNP, 2019-2023)
 6. Dr hab. Bernadetta Izydorczyk – Neurosmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg (TEAM NET FNP, 2019-2023)
 7. Dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska – Wpływ ostrej i chronicznej deprywacji snu na ton hedoniczny i doświadczanie przyjemności – badanie z zastosowaniem techniki funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (NCN Opus, 2019-2022)
 8. Dr hab. Anna Czarna – Narcyzm a motywacja prospołeczna. (NCN Sonata Bis, 2019-2022)
 9. Dr Wojciech Solecki – Poszukiwanie nowych mechanizmów terapii zaburzeń związanych z używaniem substancji uzależniających lub ze stresem (NCN Opus, 2019-2022)
 10. Dr Magda Gawłowska – Neuronalne korelaty dynamiki procesów uczenia się w środowisku deterministycznym i probabilistycznym (NCN Sonata, 2020-2023)

Instytut Spraw Publicznych

 1. Dr hab. Regina Lenart-Gansiniec – Behawioralne antecedencje crowdsourcingu naukowego: perspektywa nauczycieli akademickich (2020-2023)

Instytut Sztuk Audiowizualnych

 1. Dr Ewelina Twardoch-Raś – Sztuka nowych mediów a dane biometryczne (NCN Preludium, 2015-2020)
 2. Dr Justyna Janik – Gra jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej (NCN Preludium, 2018-2021)
 3. Dr Ewelina Twardoch-Raś – „Przegląd kulturoznawczy” (konkurs MNiSW „Wsparcie dla czasopisma”, 2019-2020)
 4. Mgr Filip Jankowski – Postkolonialny feminizm a teoria autorska w grach cyfrowych - przypadek Muriel Tramis (NCN Preludium, 2020-2022)
 5. Dr Magdalena Zdrodowska – Głucha historia kina. Technologiczne i kulturowe relacje kina i niesłyszenia (NCN Opus, 2020-2024)

Instytut Kultury

 1. Prof. dr hab. Monika Kostera – Learning how to tell the good food story. (Erasmus +, 2020-2021)

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

 1. Dr hab. Beata Klimkiewicz – Media Freedom, Trust and Transparency in European Union (Erasmus +, 2019-2022)

Instytut Spraw Publicznych

 

 1. Dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz – Big Ideas for Better Schools: Leading Big Issue (Erasmus +, 2020-2022)