Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. realizacji projektów

Do zadań Zespołu ds. Realizacji Projektów należy obsługa projektów krajowych i zagranicznych realizowanych na WZiKS ze środków zewnętrznych (np. NCN, FNP, NPRH, MEiN, NAWA, NCBiR, Erasmus +, ERC, Horyzont, Volkswagen Stiftung, itp.) w tym:

 1. Rejestrowanie wniosków o finansowanie konkursu.
 2. Pomoc kierownikom projektów w zakresie nieobjętym kompetencjami CWN.
 3. Pomoc kierownikom projektów w realizacji projektu w zakresie finansowym.
 4. Procedowanie wszelkiej dokumentacji projektowej wymagającej podpisu Dziekana WZiKS.
 5. Procedowanie pism dotyczących zmian we wnioskach, umowach o dofinansowanie, pism o kredytowanie, przeksięgowania środków etc.
 6. Opracowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i wynagradzaniem osób uczestniczących w realizacji projektów w tym: protokół z wyboru personelu, wniosek o zawarcie umowy, umowy o pracę, umowy cywilno - prawne, dodatki do wynagrodzeń, aneksy, etc.
 7. Pomoc w zakresie przygotowania zamówień na zakup towarów i usług zgodnie z wytycznymi projektu i PZP. Przygotowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku do DZP
 8. Przygotowanie do płatności i rozliczenia dokumentów księgowych (faktury, noty, rachunki).
 9. Przygotowanie do rozliczenia delegacji krajowych/zagranicznych związanych z wyjazdami finansowanymi z budżetów projektu.
 10. Prowadzenie ewidencji składanych wniosków i realizowanych projektów.
 11. Pomoc przy audytach/kontrolach.
 12. Współpraca z innymi jednostkami UJ w zakresie prowadzonych spraw.
 13. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

Sprawy ogólne oraz wszelkie dokumenty wymagające podpisu Dziekana WZiKS prosimy przesyłać na adres wziks.projekty@uj.edu.pl

lub dostarczyć do biura

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Ul. prof. S. Łojasiewicza 4, pok. 1.349 (I piętro)

30-348 Kraków