Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sale dydaktyczne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sale dydaktyczne - plany zajęć

nr sali typ miejsc [m2] jednostka opieka plan wirtualny spacer
0.101 wykładowa 120 [173] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS
0.102 wykładowa 240 [249] ISP M.Lisowska USOS
0.103 wykładowa 285 [292] IPS K.Olszaniecki USOS
0.104 wykładowa 134 [156] IEFiZ E.Glaudel USOS
0.105 wykładowa 120 [156] IEFiZ E.Glaudel USOS
0.202 j. obcych 15 [38] Dziekanat J.Janik USOS  
0.215 studyjna 96 [139] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS
0.228 konferencyjna 30 [53] Dziekanat J.Janik USOS
0.301 pracy grup. 14 [79] IK M.Solecka USOS  
0.302 ćwiczeniowa 41 [77] IPR M. Cholewa USOS  
0.303 j. obcych 15 [42] IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.304 wykładowa 96 [120] IPR M. Cholewa USOS
0.305 ćwiczeniowa 40 [77] IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.306 ćwiczeniowa 15 [42] IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.307 wykładowa 100 [129] IEFiZ E.Glaudel USOS
0.308 ćwiczeniowa 40 [77] IK M.Solecka USOS  
0.309 ćwiczeniowa 15 [42] IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.310 wykładowa 100 [129] IPS K.Olszaniecki USOS  
0.311 ćwiczeniowa 40 [77] IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.312 ćwiczeniowa 16 [42] ISP M.Lisowska USOS  
0.313 wykładowa 90 [133] ISI K.Tlałka USOS
0.317 komputerowa 21 [61] ZLK S. Krzysztofek USOS  
0.318 komputerowa 30 [61] IEFiZ E.Glaudel USOS  
0.323 j. obcych 31 [61] IPR M. Cholewa USOS
0.324 komputerowa 31 [61] IPR M. Cholewa USOS  
0.329 Przestrzeń Kreatywnej Współpracy   [51] IEFiZ Monika Antoniuk-Gula USOS
0.330 komputerowa 24 [57] IEFiZ E.Glaudel USOS  
1.101 seminar.-ćwicz. 25 [57] IPS K.Olszaniecki USOS  
1.102 seminar.-ćwicz. 20 [55] IPS K.Olszaniecki USOS  
1.103 seminar.-ćwicz. 25 [55] IPS K.Olszaniecki USOS  
1.104 seminar.-ćwicz. 20 [55] IPS K.Olszaniecki USOS
1.105 seminar.-ćwicz. 25 [56] IPS K.Olszaniecki USOS  
1.106 j. obcych 20 [56] IK M.Solecka USOS  
1.107 komputerowa 17 [57] IPS K.Olszaniecki USOS  
1.108 lustrzana 40 [57] IEFiZ E.Glaudel USOS
1.111 wykładowa 60 [86] ISP M.Lisowska USOS  
1.112 wykładowa 60 [85] IK M.Solecka USOS
1.113 wykładowa 60 [86] IK M.Solecka USOS
1.116 konwersat. 15 [58] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS
1.117 seminaryjna 12 [41] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
1.118 konwersat. 30 [58] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
1.119 konwersat. 30 [58] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
1.120 konwersat. 30 [57] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
1.121 konwersat. 30 [60] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
1.201 ćwiczeniowa 71 [98] IK M.Solecka USOS  
1.202 ćwiczeniowa 50 [100] IEFiZ E.Glaudel USOS  
1.214 sala seminaryjna 8 [12] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
1.230 seminaryjna 12 [28] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
1.314 Radio
UJOT FM
    Pracownia Radiowa Redakcja http://ujot.fm/player/index.html
1.321 konferencyjna 30 [52] IPS K.Olszaniecki USOS  
1.322 sala seminaryjna 10   IPS K.Olszaniecki USOS  
1.353 sala seminaryjna 8   IPS K.Olszaniecki USOS  
1.354 sala seminaryjna 12   IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
2.101 laboratorium   [26] IPS K.Olszaniecki    
2.102 laboratorium   [12] IPS K.Olszaniecki    
2.105 ćwiczeniowa 40 [90] IPS K.Olszaniecki USOS  
2.106 semin.-ćwicz. 25 [55] ISZA M.Czarnik USOS  
2.107 semin.-ćwicz. 25 [56] ISZA M.Czarnik USOS  
2.108 semin.-ćwicz. 25 [56] ISZA M.Czarnik USOS  
2.109 komputerowa 26 [57] ZLK S. Krzysztofek USOS  
2.110 wykładowa 50 [57] ISZA M.Czarnik USOS  
2.113 wykładowa 60 [88] IEFiZ E.Glaudel USOS
2.114 wykładowa 60 [88] IEFiZ E.Glaudel USOS  
2.115 wykładowa 60 [88] ISZA M.Czarnik USOS  
2.118 sem.-ćwicz. 18 [58] IK M.Solecka USOS  
2.119 j. obcych 20 [55] Ośrodek Badań nad Mediami... Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
2.120 UBU Lab 21 [55] IK Piotr Marecki USOS  
2.121 komputerowa 15 [55] ISI K.Tlałka USOS  
2.122 sem.-ćwicz. 60 [105] ISI K.Tlałka USOS
2.124 wykładowa 38 [38] IPS K.Olszaniecki USOS  
2.126 wykładowa 20 [20] IPS K.Olszaniecki USOS  
2.226 konferencyjna 30 [55] IK M.Solecka USOS  
2.227 konferencyjna 15 [43] ISZA M.Czarnik USOS  
2.324 konferencyjna 30 [77] IEFiZ E.Glaudel USOS
2.353 komputerowa 15 [55] ZLK S. Krzysztofek USOS  
3.001 seminaryjna 12   Wydziałowy Samorząd Studentów   USOS  
3.101 konferencyjna 15 [54] IPR M. Cholewa USOS  
3.102 komputerowa 21 [58] ZLK S. Krzysztofek USOS  
3.103 seminaryjna 15 [52] ISP M.Lisowska USOS  
3.104 komputerowa 15 [58] ISP M.Lisowska USOS  
3.105 j. obcych 20 [52] IK M.Solecka USOS  
3.106 j. obcych 20 [57] ISP M.Lisowska USOS  
3.107 j. obcych 20 [56] ISP M.Lisowska USOS  
3.108 komputerowa 15 [57] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
3.111 wykładowa 70 [88] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS  
3.112 ćwiczeniowa 60 [88] IPR M. Cholewa USOS  
3.113 multimedialna 50 [88] ISP M.Lisowska USOS  
3.116 sem.-ćwicz. 31 [55] ZLK S. Krzysztofek USOS  
3.117 sem.-ćwicz. 31 [55] ZLK S. Krzysztofek USOS  
3.118 komputerowa 15 [55] ISI K.Tlałka USOS  
3.119 komputerowa 15 [55] ISI K.Tlałka USOS  
3.120 komputerowa 15 [55] ISI K.Tlałka USOS  
3.121 komputerowa 15 [55] ISI K.Tlałka USOS
3.201 ćwicz. w grup. 50 [96] ISP M.Lisowska USOS  
3.202 ćwicz. w grup. 49 [101] ISP M.Lisowska USOS
3.217 ćwiczeniowa 15 [...] ZLK S. Krzysztofek USOS  
3.228 konferencyjna 25 [55] ISI K.Tlałka USOS
3.229 konferencyjna 50 [77] ZLK S. Krzysztofek USOS
3.322 konferencyjna 40 [88] ISP M.Lisowska USOS  
gabinet seminaryjna 2 [2] IDMiKS Anna Orchel,
Anna Harnik
USOS

 

Wszystkie sale wyposażone są w katedry zawierające komputer stacjonarny połączony z siecią Internet z systemem operacyjnym Windows 10, pakietem Microsoft Office, z możliwością podłączenia komputera przenośnego i zewnętrznej pamięci USB.

Typ sali starowanie projektor wizualizer mikrofony magnetowid nagłośnienie
wykładowa CUE* X X X X sufitowe
wykładowo-ćwiczeniowa CUE X X X X projektor
ćwiczeniowa pilot X X     projektor
seminar.-ćwicz. pilot X X     projektor
komputerowa pilot X X     projektor
j. obcych MENTOR*       X głośniki


CUE - zintegrowany system sterowania mediami za pomocą panelu dotykowego