Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

USOSweb

USOSweb to internetowa część USOSa przeznaczona dla studentów oraz pracowników prowadzących zajęcia.
 

więcej o

Zespół wdrożeniowy USOS

Strona Zespółu wdrożeniowego USOS dla pracowników dziekan atów i sekretariatów dotycząca Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego. więcej o

Rejestracja Żetonowa

Rejestracja żetonowa (lektoraty, przedmioty ogólnouniwersyteckie). więcej o

Programy Studiów

Programy studiów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. więcej o

Wykładowcy

Katalog pracowników Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. więcej o

Sale dydaktyczne

więcej o

USOSownia

USOSownia to serwis internetowy, którego zadaniem jest pomoc w obsłudze internetowych systemów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki tej witrynie będzie można szybko znaleźć rozwiązanie problemu związanego z obsługą serwisów internetowych. Zamieszczone zostaną tutaj dokumentacje obsługi poszczególnych serwisów. Dostępne jest również forum, które ma łączyć ludzi potrzebujących pomocy w obsłudze aplikacji UJ. więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty, instrukcje, procedury do systemu USOS

Wydziałowy koordynator USOS

mgr Wiesławem Bracha  - koordynator USOS Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

pok.: 1.352
tel.: 664-5904
mail: wieslaw.bracha@uj.edu.pl

Z kordynatorem należy kontaktować się w przypadku problemów z danymi w USOS (np. braki, błędne wpisy), bądź konieczności założenia nowego konta USOS na Wydziale.

Uprawnienia i obowiązki koordynatorów wydziałowych określone zostały zarządzeniem Rektora.

Obowiązki pracy w systemie USOSweb dotyczące studentów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, począwszy od roku akademickiego 2011/2012 wprowadzony zostaje tzw. „elektroniczny indeks".

W celu jego właściwego funkcjonowania niezbędna jest współpraca na wszystkich szczeblach oraz podział obowiązków pracy w systemie USOS USOSweb.

Pomoc USOSweb

Dokumenty USOS


USOS  Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Planista 3

Program Planista 3 słuzy do układania planów zajec na podstawie danych zdefiniowanych w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Program umozliwia ogladanie danych z róznych perspektyw (sale, przedmioty lub pracownicy; terminy lub spotkania), pozwalajac na wybór najbardziej odpowiedniego w danej sytuacji ujecia prezentowanych informacji.

Istotna cecha działania Planisty 3 jest mozliwosc układania planu niezaleznie dla róznych tygodni, a tym samym planowanie zajec o mało regularnych terminach spotkan (np. w przypadku studiów zaocznych).

Materiały szkoleniowe

USOS - przedmioty, wymagania etapowe i rozliczanie studentów z etapów studiów - prezentacja1

USOS - przedmioty, wymagania etapowe i rozliczanie studentów z etapów studiów - prezentacja2

Rozliczanie studentów z wymagań programu studiów

Przewodnik po systemie

Decyzje

Procesy i procedury zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim