Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NSZZ „Solidarność"

Komisja Wydziałowa WZiKS UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja Wydziałowa WZiKS

 

Pismo do członków Solidarności: 
https://wzks.uj.edu.pl/documents/41653/144595190/Pismo/1678761e-270f-43c0-9f27-ed7d69f78385


Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym :  http://www.wzks.uj.edu.pl/documents/41653/136919256/S_KSN_UOSW/2170d943-14b2-4e4a-a087-72157dff056e


Z uwagi na toczącą się od wielu miesięcy dyskusję na temat nowej ustawy o Szkolnictwie Wyższym (która budzi wiele kontrowersji), Komisja Wydziałowa WZiKS UJ „NSZZ Solidarność” przeprowadziła internetową ankietę na temat proponowanych projektów ustawy wśród pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (adresowana do osób, które wyraziły chęć wziąć w niej udział). Przedstawiamy 18 tabel, które zawierają pytania dotyczące wybranych  proponowanych zmian. Trzy pierwsze tabele zawierają także swobodne wypowiedzi uczestników ankiety na temat zgłaszanych projektów. Pozostałe tabele w prosty sposób odpowiadają na pytanie : Tak, Nie lub N/A (czyli nie wiem, nie mam zdania). Wyniki chcemy pozostawić bez komentarza, jedynie jako głos części środowiska akademickiego do dalszej refleksji. Jesteśmy także zainteresowani dalszymi Państwa opiniami na ten temat.

Wyniki ankiety internetowej


Szanowni Państwo,
poniżej znajduje się artykuł z tabelą. Prosimy o zapoznanie się z zestawieniem.

Ustawa o szkolnictwie wyższym: Zobacz najważniejsze założenia zgłoszonych projektów. Gazetaprawna.pl. 

Autor: Urszula Mirowska-Łoskot. Aktualizacja: 09.02.2017. Źródło: http://www.gazetaprawna.pl/
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1018376,ustawa-2-0-ustawa-o-szkolnictwie-wyzszym-propozycje.html

W dalszej kolejności prosimy o wypełnienie ankiety. Całość zajmie nie dłużej niż 10 minut. 
https://www.ankiety.wzks.uj.edu.pl/index.php/259815?newtest=Y&lang=pl


Szanowni Członkowie Związku,
W zakładce "Varia" umieściliśmy treść Stanowiska XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ "Solidarność" w sprawie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 19 września 2017 r.
 
 

Kontakt z Komisją

Adres e-mail: solidar.wzks@uj.edu.pl


Skład komisji

dr Piotr Słowik - Przewodczący Komisji
e-mail: piotr.slowik@uj.edu.pl
tel. (12) 664-57-13 (najlepiej środa 15.30-17.00)


dr Piotr Passowicz - V-ce Przewodczący Komisji
e-mail: prfp@wp.pl
tel. 505-480-852

(odpowiadają m.in. za kontakt z nauczycielami akademickimi)

Członkowie Komisji

mgr Jarosław Mikulski – Sekretarz Komisji
e-mail: jaroslaw.mikulski@uj.edu.pl
(kontakt z pracownikami biblioteki oraz administracji)


dr hab. Antoni Wontorczyk
email: antoni.wontorczyk@uj.edu.pl
(kontakt z pracownikami obsługi Kampusu)


Przedstawiciele Wydziału WZiKS UJ NSZZ „Solidarność" do Rad Instytutów

dr hab. Ewa Kocój  - Instytut Kultury
dr Piotr Słowik – Instytut Psychologii Stosowanej
dr hab. Czesław Noworol – Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
mgr Włodzimierz Chorązki – Biblioteka Wydziałowa

Działalność

Jesteśmy podstawowym ogniwem organizacji związkowej NSZZ „Solidarność" na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Pełnimy funkcję łącznika między Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność" w zakresie ochrony interesów zawodowych pracowników na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej.

W swojej działalności koncentrujemy się wyłącznie na sprawach związkowych i nie angażujemy się w działalność polityczną.

Bronimy praw pracowniczych wszystkich osób niezależnie od poglądów politycznych i światopoglądowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Varia


PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ DO USTAWY REGULUJĄCEJ SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: