Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytecki System Obsługi Studiów

Podpięcia przedmiotów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podpięcie przedmiotów

Co to jest podpięcie

Podpięcie przedmiotu jest to wskazanie na jakim kierunku studiów i roku student chce rozliczyć dany przedmiot.
Podpięcia są obowiązkowe i należy je wykonać nawet gdy student studiuje tylko na jednym programie studiów.
Dopiero po podpięciu przedmiotów sekretariat będzie mógł prawidłowo rozliczyć elektroniczny indeks studenta.

Podpięcie powinno dotyczyć zarówno programu jak i etapu (roku) studiów.
Wyjątkiem jest zaliczanie przedmiotu awansem lub rejestrowanie się przed rozliczeniem roku.
W takim przypadku można czasowo podpiąć przedmiot jedynie pod program. Po uzyskaniu wpisu na odpowiedni rok należy uzupełnić podpięcie o odpowiedni etap.

Gdzie mogę podpiąć przedmioty

Podpięcia można wykonać w zakładce USOSweb: Dla Studentów -> Moje Studia -> Podpięcia.

Problemy z podpięciami

Aby wykonać podpięcie student musi być zapisany na przedmiot.
Jeśli student zgłosił program do rozliczenia musi skontaktować się z sekretariatem i poprosić o cofnięcie tej operacji. Nie można podpinać przedmiotów pod program zgłoszony do rozliczenia oraz pod zaliczone etapy (lata) studiów.

Instrukcja podpięcia na przedmioty

Wszystkie przedmioty, muszą zostać podpięte

Zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 czerwca 2014 roku wszystkie przedmioty, muszą zostać podpięte.
Z przedmiotów nie podpiętych, na które rejestracja odbyła się poprzez USOSweb, studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).
Podczas rejestracji na przedmiot USOSweb tworzy automatycznie podpięcie do domyślnego programu studiów. Studenci wielu kierunków mogą samodzielnie wybrać domyślny program w zakładce 'Domyślny program'
Prosimy o zapoznanie się z całością Zarządzenia Rektora.

Pamiętaj, że przed podpięciem przedmiotu pod program należy się na niego zarejestrować (lub zostać zapisany na niego przez sekretariat/dziekanat).
Więcej informacji o rejestracjach znajdziesz w Pomocy.

Przedmioty można podpinać w zakładce: Dla Studentów - Moje Studia - Podpięcia.

Po zarejestrowaniu się na przedmioty i podpięciu ich pod odpowiedni program studiów należy wydrukować z USOSweb deklarację przedmiotów i dostarczyć ją do właściwego sekretariatu/dziekanatuobsługującego tok studiów studenta. Wydruk Deklaracji będzie możliwy od 30 października.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące dokonywania podpięć znajdują się w Pomocy.

Strony sekretariatów dydaktycznych, instrukcje i podania