Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat - Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
Telefon: (+48 12) 664-55-08
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków

DZIEKANAT
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ

Adres:

ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
tel. centrala: (+48 12) 664-55-07, (+48 12) 664-55-08

Dziekanat:

tel. (+48 12) 664-56-59, (+48 12) 664-55-82, (+48 12) 664-56-77, (+48 12) 664-56-60, (+48 12) 664-56-78
fax: (+48 12) 664-58-52
e-mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl
Strona internetowa: wzks.uj.edu.plGodziny przyjęć dla interesariuszy: poniedziałek-czwartek 10.00-14.00

mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek
kierownik dziekanatu
główny specjalista

ankieta jednostki, działalność naukowa jednostki, minima kadrowe,
pensum dydaktyczne, sprawy pracownicze
p. 0.207, tel. +48/012/664 5659, e-mail: m.przybylo-micek@uj.edu.pl

 

mgr Aleksandra Olczak
specjalista

Rada Wydziałukonkursy dotyczące zatrudnienia,
postępowania o nadanie tytułu profesora, sprawy osobowe
p. 0.207, tel. +48/012/664 5582, e-mail: aleksandra.olczak@uj.edu.pl

 

mgr Magdalena Nawalany
kierownik ds. studiów

p. 0.204, tel. +(48) 12 664 5698, e-mail: magdalena.nawalany@uj.edu.pl

obsługa spraw dydaktycznych Wydziału

 

lic. Joanna Janik
starszy specjalista

przewody doktorskiepostępowania habilitacyjnestudia III stopnia
p. 0.204, tel. +48/012/664 5587, e-mail: j.janik@uj.edu.pl

 

mgr Barbara Klapa 
specjalista

pensum dydaktyczne, umowy cywilno-prawne, wynajem pomieszczeń, umowy z podmiotami zewnętrznymi
p. 0.218, tel. +48/012/664 5697, e-mail: barbara.klapa@uj.edu.pl

 

Dziekanat ds. pomocy materialnej

Rejestracja do obsługi

mgr Renata Młynarczyk
specjalista

pomoc materialna dla studentów i doktorantów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

mgr Anna Orchel
starszy referent

pomoc materialna dla studentów
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: a.orchel@uj.edu.pl

Dziekanat finansowy

mgr Anna Zakrzewska
główny specjalista

sprawy finansowe Wydziału (budżet, dotacje, refundacje)
p. 0.227, tel. +48/012/664 5677, e-mail: anna.zakrzewska@uj.edu.pl

mgr Marta Pawliszyn 
specjalista

sprawy finansowe jednostek: IINiB, IPS, ISP, IK, IPR, BW
p. 0.227, tel. +48/012/664 5660, e-mail: marta.pawliszyn@uj.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Gręda 
starszy referent adminstracyjny

sprawy finansowe jednostek: IDMiKS, ISzA, IEFiZ, KLK, PMiK
p. 0.227, tel. +48/012/664 5678 , e-mail: agnieszka.greda@uj.edu.pl

 

Budynek Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej – ul. Łojasiewicza 4

Administrator obiektu: mgr Hubert Strączek
(+48 12) 664-56-74, kom. 519-542-568
e-mail: hubert.straczek@uj.edu.pl
Infoportiernia tel. (+48 12) 664-55-07, (+48 12) 664-55-08

Zgłaszanie awarii, spraw związanych z konserwacją budynku WZIKS

 

Panoramiczna prezentacja Wydziału

Parking dla studentów i pracowników

 

Informacje kontaktowe

wziks.dziekanat@uj.edu.pl
www.wzks.uj.edu.pl

Adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Telefon: (+48 12) 664-55-08, Infoportiernia (+48 12) 664-55-07
Faks: 664 58 52