Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat - Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Administracja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Uprzejmie informujemy, że decyzją Władz Wydziału ZiKS UJ w okresie świąteczno-noworocznym (27 – 30 grudnia 2022 oraz 02 - 05 stycznia 2023 r.) Administracja WZiKS pracować będzie głównie w trybie zdalnym.
Kontakt z pracownikami administracyjnymi, w tym okresie możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub aplikacji MS Teams.


ul. prof. St. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków
e-mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl /wyłącznie dla spraw kierowanych bezpośrednio do Biura Dziekana/

mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek
Dyrektor Administracyjny
 

Studenci proszeni są o kierowanie spraw bezpośrednio do sekretariatów ds. studenckich (kontakt poniżej), zajmujących się bezpośrednią obsługą studentów na poszczególnych kierunkach

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 09:30-13:30.

piątek: nieczynne (dzień wewnętrzny).

sobota 08:00-12:00 (sekretariaty ds. studenckich w terminach zgodnych z harmonogramami zjazdów).

Lista przedmiotów realizowanych przez kandydata ustalana jest indywidualnie z Panią Joanną Klinger-Krizar w oparciu o ofertę Wydziału.

Kandydaci proszeni są o kontakt bezpośrednio pod adresem mailowym: student-ukraina.wziks@uj.edu.pl

mgr Magdalena Nawalany

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. studiów

p. 0.204, tel. +(48) 12 664 5698, e-mail: magdalena.nawalany@uj.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. obsługi studentów zagranicznych

mgr Joanna Klinger-Krizar

tel.: 12 664 55 31

e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. systemu POLon w zakresie dydaktyki

mgr Urszula Bidzińska

tel.: 12 664 55 78

e-mail: urszula.bidzinska@uj.edu.pl

więcej o

mgr Danuta Szafarska

tel. 12 664 56 82

e-mail: danuta.szafarska@uj.edu.pl
tel. 12 664 56 82
pok. 2.329

 

mgr Grzegorz Data

Instytut Finansów, Ekonomii i Zarządzania

e-mail: grzegorz.data@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 57 71
pok. 2.329

lic. Joanna Janik

p. 0.204, tel. +(48) 12 664 5587, e-mail: j.janik@uj.edu.pl
 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/

https://wzks.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/zespol-ds-stypendiow

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+

mgr Joanna Klinger-Krizar
p. 1.203, tel. +48 012 664 55 31, e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

Obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

Obsługa kursów wydziałowych English Courses

Lista instytutowych koordynatorów programu Erasmus

więcej o

mgr Iga Kardas

p. 0.207, tel. +(48) 12 664 5582, e-mail: iga.kardas@uj.edu.pl,

Sekretariaty ds. ogólnych

Jednostka Obsługa

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

mgr Anna Orchel
tel. +(48) 12 664-55-33
e-mail:a.orchel@uj.edu.pl

Instytut Kultury

mgr Magdalena Solecka
tel. +(48) 12 664-58-18
e-mail: magdalena.solecka@uj.edu.pl

Instytut Przedsiębiorczości

mgr Paula Panaś
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: paula.panas@uj.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej

mgr Edyta Lepiora
tel.+(48) 12 664-55-50
e-mail: edyta.lepiora@uj.edu.pl

Krzysztof Olszaniecki
tel. +(48) 12 664-59-25
e-mail: krzysztof.olszaniecki@uj.edu.pl

Instytut Sztuk Audiowizualnych

mgr Małgorzata Czarnik
tel. +(48) 12 664-55-67,
e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

mgr Ryszard Haja
tel. +(48) 12 664-56-19
e-mail: r.haja@uj.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych

mgr Małgorzata Lisowska
tel. +(48) 12 664-58-30
e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl

Instytut Studiów Informacyjnych

Katarzyna Tlałka
tel. +(48) 12 664-55-30;
e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

mgr Monika Antoniuk-Gula
tel.  +(48) 12 664-56-32
e-mail: monika.antoniuk-gula@uj.edu.pl

mgr Anna Zakrzewska

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. finansowych

p. 0.227, tel. +48/012/664 5677, e-mail: anna.zakrzewska@uj.edu.pl

mgr Marta Pawliszyn

p. 0.227, tel. +48/012/664 5660, e-mail: marta.pawliszyn@uj.edu.pl

sprawy finansowe jednostek: IINiB, IPS, ISP, IK, IPR, BW

mgr Elżbieta Mędrzycka

p. 0.227,  tel +48/012/664 5692, e-mail: elzbieta.medrzycka@uj.edu.pl

sprawy finansowe jednostek: IDMiKS, ISzA, IEFiZ, KLK, PMiK

Sekretariaty ds. finansowych

Jednostka Obsługa

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Anna Harnik
tel. (+48 12) 664 55 29
a.harnik@uj.edu.pl

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ewa Glaudel
tel. (+48 12) 664-57-79
e-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Jałocha
tel. (+48 12) 664-55-74
e-mail: katarzyna.jalocha@uj.edu.pl

mgr Joanna Mars
tel. (+48 12) 664-55-83
e-mail: joanna.mars@uj.edu.pl

Instytut Kultury

mgr Jadwiga Trojanowska-Kaczmarczyk
tel. (+48 12) 664-58-28
e-mail: j.trojanowska-kaczmarczyk@uj.edu.pl

Instytut Przedsiębiorczości

mgr Paula Panaś
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: paula.panas@uj.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej

mgr Katarzyna Kościelniak
tel. (+48 12) 664-59-24
e-mail: katarzyna.koscielniak@uj.edu.pl

Instytut Sztuk Audiowizualnych

mgr Małgorzata Czarnik
tel. (+48 12) 664-55-67
e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. (+48 12) 664-55-90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl

Instytut Studiów Informacyjnych

Katarzyna Tlałka
tel. (+48 12) 664-55-30
e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

wziks.projekty@uj.edu.pl  

 

mgr inż. Agnieszka Gręda

p. 1.349, tel. +48/012/664 5678 , e-mail: agnieszka.greda@uj.edu.pl

 

Mgr Joanna Kotlarz

p. 1.349, tel. +48/012/664 5937, e-mail: joanna.kotlarz@uj.edu.pl

 

Mgr inż. Maria Bochenek

p. 1.349, tel. +48/012/664 5805, e-mail: maria.1.bochenek@uj.edu.pl