Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

- dla cudzoziemców

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne - dla cudzoziemców

Niestacjonarne - dla cudzoziemców

Jednolite magisterskie

Stacjonarne - dla cudzoziemców

Międzywydziałowe studia "Zarządzanie w Ochronie Zdrowia"

Studia stacjonarne I stopnia

W roku akademickim 2020/2021 Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ planuje otwarcie nowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Nowa oferta jest skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i holistycznym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

 

więcej o Studia stacjonarne I stopnia

Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Stacjonarne

Informacje dotyczące zasad rekrutacji

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie irk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.