Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPUBLIKOWANO WYNIKI dla studiów I stopnia i jed­nolitych magisterskich!

12 lipca zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia

piątek, 12 lipca 2019 roku zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia (obywatele polscy na studia prowadzone w języku polskim). Informacje dotyczące wyniku kwalifikacji kandydata dostępne są na stronach systemu ERK (www.erk.uj.edu.pl) w części: „katalog studiów 2019/2020" » „studia w języku polskim" » „obywatele polscy", w kartach poszczególnych studiów, w zakładce „wyniki".

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach ERK informację o wyniku kwalifikacji.

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Więcej

Polecamy również
Akcja "Nie! dla plastiku"
Publikacja list rankingowych dla studiów II stopnia!
KONKURS NA „MINI GRANTY DLA DOKTORANTÓW”
START REKRUTACJI na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie