Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dean's messages

Web Content Display Web Content Display

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich ... aktualnie brak

Web Content Display Web Content Display

Message list

Targi Pracy - 7 grudnia 2017

21.11.2017
W wydarzeniu weźmie udział 35 pracodawców, którzy będą prezentować oferty pracy, praktyk, staży i wolontariatu oraz informować o możliwości rozwoju zawodowego w poszczególnych firmach i instytucjach. Udział w Targach Pracy jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.
Read More o Targi Pracy - 7 grudnia 2017

Akcja SOS - Uczelnie Schroniskom

21.11.2017
Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 11 lat. Jego celem jest pomoc bezdomnym zwierzętom z okolic Krakowa. Studenci, doktoranci i pracownicy uczelni 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem zbierają karmę, lekarstwa i zabawki, które przekazane zostaną schroniskom dla zwierząt.
Read More o Akcja SOS - Uczelnie Schroniskom

Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

05.09.2017
Projekt dotyczy przetestowania i wdrożenia do praktyki modelu wykorzystania badań w działaniu (BwD) w procesie przygotowania wdrożeniowych prac magisterskich. Studenci realizujący prace w oparciu o proponowany model będą mogli wcielać się w rolę konsultantów, współrealizujących badanie w działaniu z członkami danej organizacji lub też realizować badanie w oparciu o własną praktykę.
Read More o Badania dla praktyki. Wykorzystanie wdrożeniowych prac magisterskich opartych na badaniach w działaniu dla rozwoju organizacji

Jagiellonian University ranked as the best in Poland by Perspektywy Education Foundation

14.06.2017
The Jagiellonian University and the University of Warsaw took joint first place in the Polish higher education institutions ranking Perspektywy 2017. It has happened for the second time since the ranking was first published 18 years ago. The third place was taken by Warsaw University of Technology. Nasz Wydział zajął drugie miejsce w zestawieniu najlepszych kierunków dziennikarskich oraz trzecie psychologii
Read More o Jagiellonian University ranked as the best in Poland by Perspektywy Education Foundation

Jeżeli chcesz w latach 2017-2019 napisać pracę magisterską, polegającą na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w prawdziwych organizacjach

25.05.2017
Studenci realizujący prace w oparciu oproponowany model będą mogli wcielać się w rolę konsultantów, współrealizujących badanie w działaniu z członkami danej organizacji lub też realizować badanie w oparciu o własną praktykę. Obydwa podejścia pozwolą na to, aby nabyli oni unikatowe, praktyczne umiejętności krytycznej analizy oraz świadczenia usług konsultingowych.
Read More o Jeżeli chcesz w latach 2017-2019 napisać pracę magisterską, polegającą na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów w prawdziwych organizacjach

Web Content Display Web Content Display

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”

Nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”

Do 2 marca trwa nabór artykułów do publikacji z serii „Bezpieczne miasto”. Swoje propozycje mogą zgłaszać studenci, doktoranci, słuchacze szkoły policyjnej lub strażackiej, prowadzący badania na temat bezpieczeństwa, oraz ci, którzy obronili niedawno pracę licencjacką lub magisterską w tym zakresie.

Nabór artykułów następuje zgodnie z zasadami, o których mowa w Regulaminie naboru artykułów naukowych do publikacji na temat bezpiecznego miasta wydawanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa w ramach realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. Bezpieczny Kraków”.

Wytyczne edytorskie znajdą Państwo w załączniku pod artykułem oraz pod tym linkiem.

Publikacja ma na celu:

a) promocję w krakowskim środowisku akademickim programu „Bezpieczny Kraków”, przyjętego uchwałą nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r.,

b) aktywizację studentów do prowadzenia badań nad zagadnieniami związanymi z tworzeniem bezpiecznego miasta,

c) realizację celów programu „Bezpieczny Kraków” przy współpracy ze środowiskiem akademickim,

d) integrację działania przedstawicieli uczelni oraz podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem w mieście.

 

Kto może zgłosić swój artykuł?

Student, słuchacz szkoły policyjnej lub strażackiej, doktorant. Nie ma ograniczenia terytorialnego, co oznacza, że przyjmowane są artykuły również od osób spoza Krakowa.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

http://bezpieczny.krakow.pl/nabor-artykulow-do-publikacji-z-serii-bezpieczne-miasto-uwaga-studenci-doktoranci-i-sluchacze-szkol-policyjnych-albo-strazackich-to-ogloszenie-jest-dla-was/

https://www.krakow.pl/aktualnosci/236404,29,komunikat,napisz_artykul_do_serii__bezpieczne_miasto_.html

 

Link do informacji na FB: https://www.facebook.com/bezpiecznykrakow/posts/2519684261622336