Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jagiellonian University and Kraków - promotional video

Web Content Display Web Content Display

Dean's Office Faculty of Management and Social Communication

ul. prof. St. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

e-mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl /dla spraw kierowanych bezpośrednio do Biura Dziekana/

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek, wtorek, czwartek 10.00-14.00

środa 9.00-13.00

sobota 8.30-12.30 (sekretariaty ds. studenckich w terminach zgdnych z harmonogramami zjazdów).

 

mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek

Dyrektor Administracyjny

tel. +(48) 12 664 5659

 

mgr Aleksandra Żarnowiecka

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. ogólnych

p. 0.207, tel. +(48) 12 664 5582, e-mail: aleksandra.olczak@uj.edu.pl,

mgr Barbara Klapa

p. 0.218, tel. +(48) 12 664 5697, e-mail: barbara.klapa@uj.edu.pl

pensum dydaktyczne, umowy cywilno-prawne, wynajem pomieszczeń, umowy z podmiotami zewnętrznymi

Sekretariaty ds. ogólnych

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

mgr Małgorzata Chęcińska-Głazik
tel. +(48) 12 664-55-33
e-mail: malgorzata.checinska@uj.edu.pl

Instytut Kultury

mgr Magdalena Solecka
tel. +(48) 12 664-58-18
e-mail: magdalena.solecka@uj.edu.pl

Instytut Przedsiębiorczości

mgr inż. Urszula Haładus
tel. +(48) 12 664-55-79
e-mail:urszula.haladus@uj.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej

mgr Edyta Lepiora
tel.+(48) 12 664-55-50
e-mail: edyta.lepiora@uj.edu.pl

Krzysztof Olszaniecki
tel. +(48) 12 664-59-25
e-mail: krzysztof.olszaniecki@uj.edu.pl

Instytut Sztuk Audiowizualnych

mgr Małgorzata Czarnik
tel. +(48) 12 664-55-67,
e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

mgr Ryszard Haja
tel. +(48) 12 664-56-19
e-mail: r.haja@uj.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych

mgr Małgorzata Lisowska
tel. +(48) 12 664-58-30
e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl

Instytut Studiów Informacyjnych

Katarzyna Tlałka
tel. +(48) 12 664-55-30;
e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

Katedra Lingwistyki Komputerowej

mgr Barbara Moskal
tel. +(48) 12 664-56-67
e-mail: barbara.moskal@uj.edu.pl

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

mgr Monika Antoniuk-Gula
tel.  +(48) 12 664-56-32
e-mail: monika.antoniuk-gula@uj.edu.pl

mgr Magdalena Nawalany

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. studiów

p. 0.204, tel. +(48) 12 664 5698, e-mail: magdalena.nawalany@uj.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. cudzoziemców

mgr Joanna Klinger-Krizar

tel.: 12 664 55 31

e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. systemu POLon w zakresie dydaktyki

mgr Urszula Bidzińska

tel.: 12 664 55 78

e-mail: urszula.bidzinska@uj.edu.pl

KIERUNEK

TRYB

ETAP

 KONTAKT

INSTYTUT

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

e-mail: magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl                      
tel. +(48) 12 664-56-80

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

Ekonomia

stacjonarne

mgr

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

tel. (12) 664-57-77

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia menedżerska

stacjonarne

mgr

Ekonomia międzynarodowa

stacjonarne

mgr

Rachunkowość i zarządzanie finansami

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom

stacjonarne

lic.

mgr Danuta Klocek-Kot

e-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-82

pokój 2.330

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Business and Finance Management

stacjonarne

mgr

Zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe

stacjonarne/

niestacjonarne

lic.

Iwona Mirek

e-mail: iwona.mirek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Marketing i logistyka

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie (firmą, personelem, międzynarodow)

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

mgr Elżbieta Tyrowicz

e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664-57-76

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie firmą

niestacjonarne

lic.

Finanse i controlling

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Grzegorz Data

e-mail: grzegorz.data@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-57-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Psychologia w zarządzaniu

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Czernik

e-mail: urszula.czernik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-72

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie jakością

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie międzynarodowe

stacjonarne

lic.

Media społecznościowe w zarządzaniu

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Bidzińska

e-mail: urszula.bidzinska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-78

pokój 3.371

Instytut Przedsiębiorczości

Zarządzanie w turystyce

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie w sporcie

stacjonarne

mgr

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Marcin Mich

e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 85

pokój 3.323

Instytut Przedsiębiorczości

Zarządzanie publiczne

stacjonarne

lic.

Instytut Spraw

Publicznych

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Katarzyna Proch

e-mail: katarzyna.maczka@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 84

pokój 3.323

Instytut Spraw

Publicznych

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

Zarządzanie publiczne

stacjonarne

mgr

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

stacjonarne

lic./ mgr

Psychologia stosowana

niestacjonarne

jednolite magisterskie

lic. Agnieszka Mikler

e-mail: agnieszka.mikler@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 47,

pokój 1.367

Instytut Psychologii Stosowanej

Neuropsychologia i neurokognitywistyka

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana II rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana III-V rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Elżbieta Głownia

e-mail: elzbieta.glownia@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 49

pokój:1.369

Instytut Psychologii Stosowanej

Psychologia  I rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Kaja Hołubowska

e-mail: kaja.holubowska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 76,

pokój 1.366

Instytut Psychologii Stosowanej

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Małgorzata Mrugalska

e-mail: m.mrugalska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 07

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

niestacjonarne

lic.

mgr Małgorzata Czernik

e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 67

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

lic.

mgr Agnieszka Dudek

e-mail: aga.dudek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-69

pokój 2.306

Instytut Kultury

Zarządzanie mediami

stacjonarne

lic.

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

lic.

Zarządzanie reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

lic. Iwona Marczyk

e-mail: i.marczyk@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-33

pokój 2.307

Instytut Kultury

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą współczesną

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami i reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Kultura współczesna

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami

stacjonarne

mgr

Zarządzania Informacją

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Ewa Jargus-Kowalczyk

  e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-46

pokój 3.204

Instytut Studiów Informacyjnych

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

lic.

Katedra Lingwistyki Komputerowej

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

mgr

mgr Barbara Moskal

  e-mail: b.moskal@epi.uj.edu.pl

12 664- 56-67

pokój 3.216

Katedra Lingwistyki Komputerowej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne/niestacjonarne

lic./ mgr

mgr Joanna Klinger-Krizar

  e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 31

pokój 1.203

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr/lic

mgr Małgorzata Cholewa

malgorzata.cholewa@uj.edu.pl

tel. +(48)  12 664 55 32

 pokój 1.203

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

mgr Renata Młynarczyk
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl

Instytuty:
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Instytut Kultury
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Katedra Lingwistyki Komputerowej
doktoranci

 

mgr Anna Orchel
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: a.orchel@uj.edu.pl

Instytuty:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Spraw Publicznych

Rejestracja do obsługi przez Dziekanat ds. pomocy materialnej WZKiS

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+

mgr Anna Orchel
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: a.orchel@uj.edu.pl

Obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

Obsługa kursów wydziałowych English Courses

Lista instytutowych koordynatorów programu Erasmus

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

mgr Ewa Jargus-Kowalczyk
e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl
tel. (012) 664-58-46
www.inib.uj.edu.pl

Ewaluacja w edukacji

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

mgr Katarzyna Kawa
e-mail: kryzysy.psychologiczne@uj.edu.pl
tel. 695 031 741
www.isp.uj.edu.pl

Lean Management oraz Lean Office

mgr Danuta Klocek-Kot
e-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664-56-82
www.econ.uj.edu.pl

Menedżer sportu

mgr inż. Urszula Haładus
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: urszula.haladus@uj.edu.pl
www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl

Psychologia transportu

mgr Urszula Woźniak
tel. 519 068 362, +(48) 12 664 56 24
e-mail: u.wozniak@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

Public relations

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. +(48) 12 664 55 90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl
www.econ.uj.edu.pl

Zarządzanie projektami w organizacjach publicznych i pozarządowych

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. +(48) 12 664 55 90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie i audyt

Ewa Glaudel
tel. +(48) 12 664-57-79
e-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl
www.econ.uj.edu.pl

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. +(48) 12 664 55 90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie kulturą

mgr Agnieszka Konior
tel. +(48) 12 664-58-18
e-mail: zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl
kultura.uj.edu.pl/podyplomowe/zarzadzanie-kultura

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie zakupami w biznesie

mgr inż. Urszula Haładus
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: urszula.haladus@uj.edu.pl
www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl

Zarządzanie zasobami ludzkimi

mgr Elżbieta Tyrowicz
tel. +(48) 12 664-57-76
e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl
www.econ.uj.edu.pl

Zarządzanie inwestycjami społecznymi

mgr Małgorzata Lisowska
tel. +(48) 12 664 58 30
e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

mgr Anna Zakrzewska

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. finansowych

p. 0.227, tel. +48/012/664 5677, e-mail: anna.zakrzewska@uj.edu.pl

mgr Marta Pawliszyn

p. 0.227, tel. +48/012/664 5660, e-mail: marta.pawliszyn@uj.edu.pl

sprawy finansowe jednostek: IINiB, IPS, ISP, IK, IPR, BW

mgr inż. Agnieszka Gręda

p. 0.227, tel. +48/012/664 5678 , e-mail: agnieszka.greda@uj.edu.pl

sprawy finansowe jednostek: IDMiKS, ISzA, IEFiZ, KLK, PMiK

Sekretariaty ds. finansowych

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Anna Harnik
tel. (+48 12) 664 55 29
a.harnik@uj.edu.pl

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ewa Glaudel
tel. (+48 12) 664-57-79
e-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Jałocha
tel. (+48 12) 664-55-74
e-mail: katarzyna.jalocha@uj.edu.pl

mgr Joanna Mars
tel. (+48 12) 664-55-83
e-mail: joanna.mars@uj.edu.pl

Instytut Kultury

mgr Jadwiga Trojanowska-Kaczmarczyk
tel. (+48 12) 664-58-28
e-mail: j.trojanowska-kaczmarczyk@uj.edu.pl

Instytut Przedsiębiorczości

mgr inż. Urszula Haładus
tel. (+48 12) 664-55-79
e-mail: urszula.haladus@uj.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej

mgr Katarzyna Kościelniak
tel. (+48 12) 664-59-24
e-mail: katarzyna.koscielniak@uj.edu.pl

Instytut Sztuk Audiowizualnych

mgr Małgorzata Czarnik
tel. (+48 12) 664-55-67
e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. (+48 12) 664-55-90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl

Instytut Studiów Informacyjnych

Katarzyna Tlałka
tel. (+48 12) 664-55-30
e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

Katedra Lingwistyki Komputerowej

mgr Barbara Moskal
tel. (+48 12) 664-56-67
b.moskal@epi.uj.edu.pl