Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia drugiego stopnia – nabór na rok 2020/2021

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia drugiego stopnia na rok 2020/2021 rozpocznie się 2 czerwca.

Terminy rekrutacji dostępne są na stronie.

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie.

Studia drugiego stopnia, stacjonarne – nabór na rok 2019/2020

Sylabus UJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programy Studiów - rok akademicki 2019-2020

Business and Finance Management - studia stacjonarne drugiego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia stacjonarne drugiego stopnia

Ekonomia - studia stacjonarne drugiego stopnia

Elektroniczne przetwarzanie informacji - studia stacjonarne drugiego stopnia

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - studia stacjonarne drugiego stopnia

Finanse i controlling - studia stacjonarne drugiego stopnia

Media społecznościowe w zarządzaniu - studia stacjonarne drugiego stopnia

Polityka społeczna - studia stacjonarne drugiego stopnia

Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu - studia stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie informacją - studia stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie kulturą współczesną - studia stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie mediami i reklamą - studia stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie publiczne - studia stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie w turystyce i w sporcie - studia stacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia, niestacjonarne – nabór na rok 2019/2020

Sylabus UJ

 
 
 
 
 
 
 

Programy Studiów - rok akademicki 2019-2020

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Finanse i controlling - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Marketing i logistyka - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Media społecznościowe w zarządzaniu - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Rachunkowość i zarządzanie finansami - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie – psychologia w zarządzaniu - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie mediami i reklamą - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie w turystyce i w sporcie - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Zarządzanie zasobami ludzkimi - studia niestacjonarne drugiego stopnia

Studia w językach obcych

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla obywateli polskich

Business and Finance Management
drugiego stopnia, stacjonarne
 
 
 

oferta studiów oraz zasady kwalifikacji dla cudzoziemców, czyli osób nieposiadających polskiego obywatelstwa

Business and Finance Management
drugiego stopnia, stacjonarne

 

 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.