Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia drugiego stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKRUTACJA - Rok akademicki 2023/2024

Studia drugiego stopnia (zwane studiami magisterskimi) mogą rozpocząć wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów (co najmniej licencjata) albo inny równoważny dokument. Studia te trwają w naszym Uniwersytecie dwa lata – czyli cztery semestry – i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Ich ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach doktorskich.