Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FUNDUSZ WYJAZDOWY

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków
w ramach działania FUNDUSZ WYJAZDOWY

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Funduszu wyjazdowego możliwe jest finansowanie:

  • kosztów wyjazdów związanych z czynnym udziałem (prezentacja wykładu plenarnego, referatu, komunikatu, posteru, prowadzenie warsztatów) na konferencjach międzynarodowych mających wysoką rangę naukową - maksymalna kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
  • kosztów pobytu pracowników WZiKS na stażach badawczych (długość: do 3 miesięcy) - maksymalna kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

 

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  • przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji,
  • utworzenie międzynarodowego zespołu badawczego

 

Koszty kwalifikowane:

  • koszty delegacji (podróż, zakwaterowanie, diety podróżne)
  • pokrycie opłat konferencyjnych

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.
Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system ID.UJ - Strona Główna (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej).

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.