Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat - Kontakt

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Administracja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

ul. prof. St. Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

e-mail: wziks.dziekanat@uj.edu.pl /wyłącznie dla spraw kierowanych bezpośrednio do Biura Dziekana/

 

mgr inż. Małgorzata Przybyło-Micek

Dyrektor Administracyjny

 

W imieniu Władz WZiKS UJ informujemy, że do odwołania Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej proceduje sprawy wyłącznie w trybie zdalnym.

 

Studenci proszeni są o kierowanie spraw bezpośrednio do sekretariatów ds. studenckich (kontakt poniżej), zajmujących się bezpośrednią obsługą studentów na poszczególnych kierunkach

Godziny przyjęć

poniedziałek, wtorek, czwartek 10.00-14.00

środa 9.00-13.00

sobota 8.00-12.00 (sekretariaty ds. studenckich w terminach zgodnych z harmonogramami zjazdów).

Dziekanat ds. studiów

mgr Magdalena Nawalany

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. studiów

p. 0.204, tel. +(48) 12 664 5698, e-mail: magdalena.nawalany@uj.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. obsługi studentów zagranicznych

mgr Joanna Klinger-Krizar

tel.: 12 664 55 31

e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. systemu POLon w zakresie dydaktyki

mgr Urszula Bidzińska

tel.: 12 664 55 78

e-mail: urszula.bidzinska@uj.edu.pl

        Sekretariaty ds. studenckich (obsługa studentów)

KIERUNEK

TRYB

ETAP

 KONTAKT

INSTYTUT

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

stacjonarne

lic.

mgr Joanna Klinger-Krizar

  e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 31

pokój 1.208

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne/ niestacjonarne lic./ mgr

mgr Izabela Będkowska

  e-mail: izabela.bedkowska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12  664 55 32

pokój 1.209

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

inż. Magdalena Niedzielska-Szewczyk

e-mail: magdalena.niedzielska-szewczyk@uj.edu.pl                      
tel. +(48) 12 664-56-80

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia I i II rok

stacjonarne

lic.

Ekonomia III rok

stacjonarne/ niestacjonarne

lic.

mgr Katarzyna Panna

e-mail: katarzyna.panna@uj.edu.pl

tel. +(48)12 664-55-52

pokój 2.329

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ekonomia

stacjonarne

mgr

Business and Finance Management I rok

stacjonarne

mgr

Rachunkowość i zarządzanie finansami stacjonarne/ niestacjonarne mgr

mgr Liliana Mroczkowska

liliana.mroczkowska@uj.edu.pl

tel. (12) 664-57-77

pokój 2.379

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom

stacjonarne

lic.

mgr Danuta Szafarska

e-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-82

pokój 2.330

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Business and Finance Management II rok

stacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi

stacjonarne

mgr

Iwona Mirek

e-mail: iwona.mirek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Marketing i logistyka

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe III rok

stacjonarne

lic.

mgr Elżbieta Tyrowicz

e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664-57-76

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe II i III rok

niestacjonarne

lic.

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe I rok

niestacjonarne

lic.

mgr Karolina Załuska

e-mail: karolina.zaluska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-40

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie- firmą, personelem, międzynarodowe I i II rok

stacjonarne

lic.

Finanse i controlling

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Grzegorz Data

e-mail: grzegorz.data@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-57-71

pokój 2.323

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi II rok

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie zasobami ludzkimi I rok

niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Czernik

e-mail: urszula.czernik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-72

pokój 2.329

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Zarządzanie - Psychologia w zarządzaniu

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie w turystyce i w sporcie

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

mgr Urszula Bidzińska

e-mail: urszula.bidzinska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-78

pokój 3.371

Instytut Przedsiębiorczości

Zarządzanie w turystyce

stacjonarne/ niestacjonarne

mgr

Zarządzanie w sporcie

stacjonarne

mgr

Media społecznościowe w zarządzaniu stacjonarne mgr

mgr Małgorzata Cholewa

malgorzata.cholewa@uj.edu.pl

tel. +(48)  12 664 58 34

 pokój 3.371

Instytut Przedsiębiorczości
Media społecznościowe w zarządzaniu niestacjonarne mgr
Zarządzanie publiczne stacjonarne

lic.

mgr Marcin Mich

e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 85

pokój 3.323

Instytut Spraw

Publicznych

 

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Katarzyna Proch

e-mail: katarzyna.maczka@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 84

pokój 3.323

Instytut Spraw

Publicznych

Polityka społeczna

stacjonarne

lic./ mgr

Zarządzanie publiczne

stacjonarne

mgr

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

stacjonarne

lic./ mgr

Psychologia stosowana

niestacjonarne

jednolite magisterskie

lic. Agnieszka Mikler

e-mail: agnieszka.mikler@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 47,

pokój 1.367

Instytut Psychologii Stosowanej

Neuropsychologia i neurokognitywistyka III- IV rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana IV-V rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

Psychologia stosowana II- III rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Elżbieta Głownia

e-mail: elzbieta.glownia@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 49

pokój:1.369

Instytut Psychologii Stosowanej

Psychologia  I rok

stacjonarne

jednolite magisterskie

mgr Kaja Hołubowska

e-mail: kaja.holubowska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 76,

pokój 1.366

Instytut Psychologii Stosowanej

Neuropsychologia i neurokognitywistyka V rok

   

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Małgorzata Mrugalska

e-mail: m.mrugalska@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 56 07

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

niestacjonarne

lic.

mgr Małgorzata Czarnik

e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664 55 67

pokój 2.211

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

lic.

mgr Agnieszka Dudek

e-mail: aga.dudek@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-55-69

pokój 2.306

Instytut Kultury

Zarządzanie mediami

stacjonarne

lic.

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

lic.

Zarządzanie reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą i mediami

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

lic. Iwona Marczyk

e-mail: i.marczyk@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-33

pokój 2.307

Instytut Kultury

Zarządzanie kulturą

stacjonarne

mgr

Zarządzanie kulturą współczesną

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami i reklamą

stacjonarne/

niestacjonarne

mgr

Kultura współczesna

stacjonarne

mgr

Zarządzanie mediami

stacjonarne

mgr

Zarządzania Informacją

stacjonarne

lic./ mgr

mgr Ewa Jargus

  e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-58-46

pokój 3.204

Instytut Studiów Informacyjnych

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

lic.

Katedra Lingwistyki Komputerowej

Elektroniczne przetwarzanie informacji

stacjonarne

mgr

mgr Barbara Moskal

  e-mail: barbara.moskal@uj.edu.pl

tel. +(48) 12 664-56-67

pokój 3.216

 

Katedra Lingwistyki Komputerowej

 

 

        Studia III stopnia

lic. Joanna Janik

p. 0.204, tel. +(48) 12 664 5587, e-mail: j.janik@uj.edu.pl
 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/

        Zespół ds. stypendiów

mgr Renata Młynarczyk
p. 0.218, tel. +48/012/664 5589, e-mail: renata.mlynarczyk@uj.edu.pl
adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Instytuty:
Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej
Instytut Kultury
Instytut Psychologii Stosowanej
Instytut Spraw Publicznych
doktoranci


mgr Anna Orchel

w zastępstwie: mgr Stanisław Krzysztofek
p. 0.218, tel. +48/012/664 5935, e-mail: wziks.stypendia@uj.edu.pl
adres: ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków

Instytuty:
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Instytut Przedsiębiorczości
Instytut Sztuk Audiowizualnych
Instytut Studiów Informacyjnych
Katedra Lingwistyki Komputerowej

        Program Erasmus+ (obsługa studentów)

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+

mgr Joanna Klinger-Krizar
p. 1.203, tel. +48 012 664 55 31, e-mail: joanna.krizar@uj.edu.pl

Obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+

Obsługa kursów wydziałowych English Courses

Lista instytutowych koordynatorów programu Erasmus

        Studia podyplomowe (obsługa administracyjna)

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

mgr Ewa Jargus
e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl
tel. (012) 664-58-46
www.inib.uj.edu.pl

Ewaluacja w edukacji

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa

mgr Katarzyna Kawa
e-mail: kryzysy.psychologiczne@uj.edu.pl
tel. 695 031 741
www.isp.uj.edu.pl

Lean Management oraz Lean Office

mgr Danuta Szafarska
e-mail: danuta.klocek-kot@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664-56-82
www.econ.uj.edu.pl

Menedżer sportu

mgr Paula Panaś
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: paula.panas@uj.edu.pl
www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl

Psychologia transportu

mgr Urszula Woźniak
tel. 519 068 362, +(48) 12 664 56 24
e-mail: u.wozniak@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

Public relations

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. +(48) 12 664 55 90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl
www.econ.uj.edu.pl

Zarządzanie projektami w organizacjach publicznych i pozarządowych

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. +(48) 12 664 55 90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie i audyt

Ewa Glaudel
tel. +(48) 12 664-57-79
e-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl
www.econ.uj.edu.pl

Zarządzanie i przywództwo w oświacie

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie instytucjami publicznymi w wymiarze sprawiedliwości

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. +(48) 12 664 55 90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie kulturą

mgr Agnieszka Konior
tel. +(48) 12 664-58-18
e-mail: zarz.kultura.pdpl@uj.edu.pl
kultura.uj.edu.pl/podyplomowe/zarzadzanie-kultura

Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

mgr Marcin Mich
e-mail: marcin.mich@uj.edu.pl
tel. +(48) 12 664 55 85
www.isp.uj.edu.pl

Zarządzanie zakupami w biznesie

mgr inż. Urszula Haładus
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: urszula.haladus@uj.edu.pl
www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl

Zarządzanie zasobami ludzkimi

mgr Elżbieta Tyrowicz
tel. +(48) 12 664-57-76
e-mail: elzbieta.tyrowicz@uj.edu.pl
www.econ.uj.edu.pl

Zarządzanie inwestycjami społecznymi

mgr Małgorzata Lisowska
tel. +(48) 12 664 58 30
e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl
www.isp.uj.edu.pl

Dziekanat ds. ogólnych

mgr Aleksandra Żarnowiecka

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. ogólnych

p. 0.207, tel. +(48) 12 664 5582, e-mail: aleksandra.olczak@uj.edu.pl,

Sekretariaty ds. ogólnych

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

mgr Joanna Skotniczna
tel. +(48) 12 664-55-33
e-mail: joanna.skotniczna@uj.edu.pl

Instytut Kultury

mgr Magdalena Solecka
tel. +(48) 12 664-58-18
e-mail: magdalena.solecka@uj.edu.pl

Instytut Przedsiębiorczości

mgr Paula Panaś
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: paula.panas@uj.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej

mgr Edyta Lepiora
tel.+(48) 12 664-55-50
e-mail: edyta.lepiora@uj.edu.pl

Krzysztof Olszaniecki
tel. +(48) 12 664-59-25
e-mail: krzysztof.olszaniecki@uj.edu.pl

Instytut Sztuk Audiowizualnych

mgr Małgorzata Czarnik
tel. +(48) 12 664-55-67,
e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

mgr Ryszard Haja
tel. +(48) 12 664-56-19
e-mail: r.haja@uj.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych

mgr Małgorzata Lisowska
tel. +(48) 12 664-58-30
e-mail: malgorzata.lisowska@uj.edu.pl

Instytut Studiów Informacyjnych

Katarzyna Tlałka
tel. +(48) 12 664-55-30;
e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

Katedra Lingwistyki Komputerowej

mgr Barbara Moskal
tel. +(48) 12 664-56-67
e-mail: barbara.moskal@uj.edu.pl

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

 

mgr Monika Antoniuk-Gula
tel.  +(48) 12 664-56-32
e-mail: monika.antoniuk-gula@uj.edu.pl

Dziekanat ds. finansowych

mgr Anna Zakrzewska

Z-ca Dyrektora administracyjnego ds. finansowych

p. 0.227, tel. +48/012/664 5677, e-mail: anna.zakrzewska@uj.edu.pl

mgr Marta Pawliszyn

p. 0.227, tel. +48/012/664 5660, e-mail: marta.pawliszyn@uj.edu.pl

sprawy finansowe jednostek: IINiB, IPS, ISP, IK, IPR, BW

mgr inż. Agnieszka Gręda

p. 0.227, tel. +48/012/664 5678 , e-mail: agnieszka.greda@uj.edu.pl

sprawy finansowe jednostek: IDMiKS, ISzA, IEFiZ, KLK, PMiK

Sekretariaty ds. finansowych

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Anna Harnik
tel. (+48 12) 664 55 29
a.harnik@uj.edu.pl

Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Ewa Glaudel
tel. (+48 12) 664-57-79
e-mail: ewa.glaudel@uj.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Jałocha
tel. (+48 12) 664-55-74
e-mail: katarzyna.jalocha@uj.edu.pl

mgr Joanna Mars
tel. (+48 12) 664-55-83
e-mail: joanna.mars@uj.edu.pl

Instytut Kultury

mgr Jadwiga Trojanowska-Kaczmarczyk
tel. (+48 12) 664-58-28
e-mail: j.trojanowska-kaczmarczyk@uj.edu.pl

Instytut Przedsiębiorczości

mgr Paula Panaś
tel.: +(48) 12 664 55 79
e-mail: paula.panas@uj.edu.pl

Instytut Psychologii Stosowanej

mgr Katarzyna Kościelniak
tel. (+48 12) 664-59-24
e-mail: katarzyna.koscielniak@uj.edu.pl

Instytut Sztuk Audiowizualnych

mgr Małgorzata Czarnik
tel. (+48 12) 664-55-67
e-mail: malgorzata.czarnik@uj.edu.pl

Instytut Spraw Publicznych

mgr Stanisława Jung-Konstanty
tel. (+48 12) 664-55-90
e-mail: s.jung-konstanty@uj.edu.pl

Instytut Studiów Informacyjnych

Katarzyna Tlałka
tel. (+48 12) 664-55-30
e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl

Katedra Lingwistyki Komputerowej

mgr Barbara Moskal
tel. (+48 12) 664-56-67
b.moskal@epi.uj.edu.pl

        Zespół ds. realizacji projektów

wziks.projekty@uj.edu.pl  

 

mgr Anna Twarogowska

p. 1.349, tel. +48/012/664 5936 , e-mail: anna.twarogowska@uj.edu.pl

 

Mgr Joanna Kotlarz

p. 1.349, tel. +48/012/664 5937, e-mail: joanna.kotlarz@uj.edu.pl

 

Mgr inż. Maria Bochenek

p. 1.349, tel. +48/012/664 5805, e-mail: maria.1.bochenek@uj.edu.pl