Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rady Dyscypliny

Rady Dyscyplin są nowymi organami, które rozpoczęły funkcjonowanie w ramach uczelni na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, tzw. Ustawy 2.0.