Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

#startWZiKS

#startWZiKS

Pierwszy rok studiów to dużo wyzwań! Nowe otoczenie, nowi ludzie i sporo spraw do załatwienia na starcie. Przeczytajcie krótki przewodnik, który pomoże Wam odnaleźć się w gąszczu informacji i niezbędnych formalności.

 

  1. Pomoc materialna, akademiki i ubezpieczenia

W przypadku ubiegania się o stypendia (rektora, socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością) zapomogę lub miejsce w akademiku najlepiej kontaktować się z Samorządem Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na WZiKS z kolei działa Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UJ, która reprezentuje naszych studentów i informuje, jak wypełnić i gdzie złożyć odpowiednie wnioski. Opisy procedur znajdziecie również na stronach internetowych:

SSUJ: https://samorzad.uj.edu.pl/

WRSS WZiKS: https://wziks.samorzad.uj.edu.pl/

Aktualności zamieszczane są na wydziałowej stronie dedykowanej pomocy materialnej: https://wzks.uj.edu.pl/studenci/pomoc-materialna. Tutaj również można znaleźć godziny przyjęć zespołu ds. stypendiów.

  1. Dyskryminacja i nierówne traktowanie

Wszelkie przejawy dyskryminacji, nierównego traktowania czy molestowania należy zgłaszać do Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów lub osób pracujących w Dziale ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ: https://bezpieczni.uj.edu.pl/kontakt

Dział wspiera także osoby transpłciowe i niebinarne w funkcjonowaniu na uczelni: https://bezpieczni.uj.edu.pl/wsparcie-nakladka

Pomocy udzielają również dyrektorzy instytutów oraz władze dziekańskie.

  1. Pomoc prawna

Przy Wydziale Prawa i Administracji UJ od 1997 roku funkcjonuje Studencka Poradnia Prawna, która pomaga osobom, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług prawniczych: https://poradnia.law.uj.edu.pl/

  1. Pomoc osobom z niepełnosprawnościami

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych (DON UJ) zajmuje się m.in. adaptacją procesu dydaktycznego, organizacją kursów i egzaminów w formie zaadaptowanej, zapewnieniem asystenta dydaktycznego oraz bieżącą współpracą z wykładowcami w celu zapewnienia niezbędnych warunków studiowania osobom z niepełnosprawnościami. Zasady przyznawania adaptacji procesu dydaktycznego opisane zostały na stronie: https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/adaptacje-procesu-studiowania/zasady-adaptacji

  1. Pomoc psychologiczna

Pomocy psychologicznej osobom studiującym na UJ udziela Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji „SOWA”: https://sowa.uj.edu.pl/start

 

Pomoc oferowana jest w ramach cyklu spotkań interwencyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Spotkania prowadzone są w paradygmacie interwencji kryzysowej. Ośrodek nie zajmuje się leczeniem, tylko pomocą w rozwiązywaniu najpilniejszych problemów.

  1. WF

Osoby studiujące na pierwszym roku powinny zapisać się na zajęcia z wychowania fizycznego. Rejestracja przebiega za pośrednictwem systemu USOSweb. Na stronie internetowej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu podane są terminy rejestracji oraz harmonogram zajęć: https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/zapisy

Studenci posiadający zwolnienie lekarskie lub przeciwwskazania zdrowotne do udziału w zajęciach WF (wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o st. niepełnosprawności) przedmiot odbywają w formie teoretycznej - w trybie zdalnym. Warunki zaliczenia oraz ewentualnego przepisania oceny szczegółowo opisane zostały pod linkiem: https://swfis.uj.edu.pl/zajecia/warunki-zaliczenia

  1. Lektoraty

Dla nowych osób studiujących Jagiellońskie Centrum Językowe przygotowało specjalny przewodnik zawierający najważniejsze informacje na temat zapisów na zajęcia, certyfikatów, testów plasujących i egzaminów: https://sway.office.com/GwE5JpTyP6hVUdfy?ref=Link

  1. Sekretariat studencki

To jedno z ważniejszych miejsc na Wydziale! W każdym Instytucie znajduje się sekretariat studencki, którego pracownicy zajmują się obsługą spraw studenckich. To tutaj składa się podania kierowane do dyrekcji czy podbija legitymacje. Jeśli pojawia się problem, w pierwszej kolejności warto zapytać w sekretariacie studenckim.

Lista sekretariatów z podziałem na kierunki: https://wzks.uj.edu.pl/studenci/obsluga-studentow

 

Polecamy również
Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 660. rok akademicki w swojej historii

Uniwersytet Jagielloński rozpoczął 660. rok akademicki w swojej historii

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku

MBA w ochronie zdrowia

MBA w ochronie zdrowia

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW  PIERWSZEGO ROKU WZIKS UJ

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU WZIKS UJ