Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty do Pobrania

Otwieranie przewodu doktorskiego

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na UJ

 Radio UJOT FM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Złożenie rozprawy doktorskiej - wymagane dokumenty

 1. przed złożeniem rozprawy doktorskiej  kandydat składa egzaminy doktorskie (z dyscypliny dodatkowej oraz z języka obcego);
   
 2. po zaakceptowaniu rozprawy przez Promotora kandydat składa w Dziekanacie:
 1. pisemną opinię Promotora z oświadczeniem ,że praca została  zaakceptowana;
   
 2. trzy egzemplarze oprawionej rozprawy doktorskiej, zawierające streszczenie w języku angielskim, a w przypadku rozprawy przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim;
   
 3. jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej, dwustronnie drukowany, niezszywany, w białej wiązanej teczce;
   
 4. rozprawę doktorską na CD w formacie PDf przygotowaną zgodnie z Zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku - dwie kopie;
   
 5. dwa załączniki zgodnie z Zarządzeniem nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku;
   
 6. oświadczenie, że rozprawa doktorska jest przygotowana samodzielnie;
   
 7. oświadczenie, że rozprawa doktorska złożona na CD jest identyczna z wersją wydrukowaną;
   
 8. wydrukowane streszczenie rozprawy doktorskiej w języku polskim i angielskim, opatrzone nazwiskiem autora rozprawy, tematem pracy, datą oraz własnoręcznym podpisem.