Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia: dr Marta Tutko

Pełnomocnik ds. strategii rozwoju: dr inż. Tomasz Sierotowicz

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia: dr Magda Gawłowska

Pełnomocnik ds. promocji: dr Małgorzata Jaskowska

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej: dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Koordynatorzy

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Studiów Informacyjnych: dr Monika Krakowska

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej: dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania: mgr Wojciech Sadkowski

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Kultury: dr Michał Pałasz

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Przedsiębiorczości: dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Psychologii Stosowanej: mgr Patrycja Siemiginowska, mgr Kaja Hołubowska

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Spraw Publicznych: dr Aleksandra Berkowicz

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Sztuk Audiowizualnych: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz

Koordynator programu Erasmus w Katedrze Lingwistyki Komputerowej: dr Anna Folta-Rusin

Wydziałowy Koordynator programu Erasmus+ studentów przyjeżdżających: mgr Anna Orchel

Koordynator kursów wydziałowych English Coursesmgr Anna Orchel

Wydziałowy Koordynator ds. cudzoziemców: mgr Joanna Klinger-Krizar

Wydziałowy Koordynator ds. systemu POLon w zakresie dydaktyki: mgr Urszula Bidzińska

Wydziałowy Koordynator ds. USOS: mgr Wiesław Bracha

Wydziałowy Koordynator ds. stron WWW: mgr Wiesław Bracha