Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. realizacji projektów

Do zadań Zespołu należy obsługa projektów realizowanych ze środków zewnętrznych na WZIKS, w tym:
  1. Prowadzenie ewidencji składanych wniosków i realizowanych projektów.
  2. Pomoc w zakresie składania wniosków o finansowanie w zakresie nieobjętym kompetencjami CAWP
  3. Opracowywanie pism dotyczących zmian we wnioskach, umowach o dofinansowanie, pism o kredytowanie etc. 
  4. Opracowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i wynagradzaniem osób uczestniczących w realizacji projektów w tym: umowy o pracę, umowy c-p, dodatki do wynagrodzeń etc.
  5. Pomoc w zakresie przygotowania zamówień na zakup towarów i usług zgodnie z PZP. Przygotowanie dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku do DZP
  6. Przygotowanie opisów do faktur, not, rozliczanie delegacji krajowych/zagranicznych związanych z wyjazdami finansowanymi z budżetów projektu
  7. Pomoc przy audytach/kontrolach
  8. Współpraca z innymi jednostkami UJ w zakresie prowadzonych spraw.
  9. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

wziks.projekty@uj.edu.pl  

 

mgr inż.  Agnieszka Gręda

p. 1.349, tel. +48/012/664 5678 , e-mail: agnieszka.greda@uj.edu.pl

 

Mgr Joanna Kotlarz

p. 1.349, tel. +48/012/664 5937, e-mail: joanna.kotlarz@uj.edu.pl

 

Mgr inż. Maria Bochenek

p. 1.349, tel. +48/012/664 5805, e-mail: maria.1.bochenek@uj.edu.pl