Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dydaktyczna
Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie
- dla obywateli polskich

Stacjonarne - dla obywateli polskich

Niestacjonarne - dla obywateli polskich

Stacjonarne - dla obywateli polskich

Studia stacjonarne I stopnia

W roku akademickim 2020/2021 Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ otwiera nowe studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Nowa oferta jest skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i holistycznym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

więcej o Studia stacjonarne I stopnia

Stacjonarne