Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warto zobaczyć

WZiKS = jeden Wydział, wiele możliwości!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe informacje

Aktualne informacje i zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

08 kwietnia 2020

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 nadal obowiązuje całą społeczność akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego nadzwyczajny tryb pracy określony w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ. Przewidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020 roku.

 

27 marca 2020

Zawiadomienia o odwołaniu wyborów do Senatu UJ oraz Rady Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 

12 marca 2020

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów

Zgodnie z zapowiedziami Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał Rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania.
Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze 2019/2020.
 

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez agencje podległe MNiSW w związku z COVID-19

 

Ministerstwo Nauki zawiesza zajęcia dydaktyczne na uczelniach do 25 marca

 

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

 

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19

 

Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz komunikat Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczący ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym

Informacje praktyczne

Prof. Pyrć o koronawirusie: Stosujmy się do podstawowych zaleceń

Rozmowa z wirusologiem, prof. dr hab. Krystyną Bieńkowską-Szewczyk, Kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Szkolenie online