Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na Facebooku

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKRUTACJA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

- dla cudzoziemców

Stacjonarne - dla cudzoziemców

Niestacjonarne - dla cudzoziemców

Stacjonarne - dla cudzoziemców

Studia stacjonarne I stopnia

W roku akademickim 2020/2021 Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ planuje otwarcie nowych studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) – Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Nowa oferta jest skierowana do osób pragnących w przyszłości związać swoją karierę zawodową z rozwijającym się, perspektywicznym sektorem ochrony zdrowia, na wielu pozamedycznych stanowiskach pracy. Jest to pierwszy tego typu program na Uniwersytecie Jagiellońskim. Cechą szczególną kierunku jest jego międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i holistycznym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

 

więcej o Studia stacjonarne I stopnia

Stacjonarne

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie irk.uj.edu.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.