Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład

Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024

dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ - Prodziekan ds. Dydaktyki

dr Małgorzata Winiarska-Brodowska - Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia, Pełnomocnik Dziekana WZiKS ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr Magda Gawłowska - Pełnomocnik Dziekana WZiKS ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr hab. Izabela Gatkowska, prof. UJ - p.o. kierownika Katedry Lingwistyki Komputerowej

dr Agnieszka Całek -  Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

dr Sabina Cisek - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Studiów Informacyjnych

dr Waldemar Frąc - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Sztuk Audiowizualnych

dr Jakub Kołodziejczyk - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Spraw Publicznych

dr Katarzyna Kopeć - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Kultury     

dr Sebastian Kopera - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Przedsiębiorczości

dr Aneta Kuźniarska - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania

dr Agnieszka Trąbka - Zastępca Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Psychologii Stosowanej   

mgr Kaja Hołubowska, Przedstawiciel pracowników administracji

mgr Wiesław Bracha - Wydziałowy koordynator USOS oraz Wydziałowy koordynator Portalu UJ w jednostce Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Dwóch przedstawicieli Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.