Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KONFERENCJE I SEMINARIA

Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ogłasza nabór wniosków

w ramach działania KONFERENCJE I SEMINARIA

 

Program realizowany jest w ramach działań podejmowanych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej jako część programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Adresatki i adresaci naboru:

O wsparcie finansowe mogą wnioskować nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Warunki przystąpienia do naboru:

W ramach Konferencji i seminariów możliwe jest finansowanie kosztów związanych z organizowaniem wydarzeń naukowych o wymiarze międzynarodowym (kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów, innych spotkań poświęconych prezentacji i dyskusji wyników badań naukowych).

 

Wynikiem realizacji działania musi być uzyskanie przynajmniej jednego z wymienionych rezultatów:

  • podniesienie kompetencji badawczych i transwersalnych nauczycieli akademickich

  • przygotowanie wystąpienia/warsztatu na konferencji.

 

Koszty kwalifikowane:

  • koszt wynajmu pomieszczeń niezbędnych do organizacji wydarzenia
  • koszt cateringu na potrzeby organizowanego wydarzenia
  • koszt honorariów dla keynote speakers i/lub kosztów ich podróży i zakwaterowania
  • koszt usług zewnętrznych niezbędnych dla realizacji wydarzenia (np. usługi poligraficzne, tłumaczenia itp.)

 

Zadania należy zrealizować i rozliczyć do końca roku kalendarzowego w którym otrzymały dofinansowanie.


Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest złożenie sprawozdania.

 

Termin i sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się do dnia 31.12.2023 roku lub do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy, wyłącznie online poprzez system https://strefaid.uj.edu.pl/ (logowanie kontem poczty uniwersyteckiej)

LINK DO KONKURSU I WNIOSKU

Do wniosku należy dołączyć kosztorys wydarzenia podpisany przez organizatora: (plik XLS do pobrania)

Nabór jest zamykany z chwilą wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy.